Details

Ask-i Kur'an


Ask-i Kur'an

Interaktif Siirsel Meal

von: Mehmet Ali Erolu

11,99 €

Verlag: Ilgi Publishing
Format: EPUB
Veröffentl.: 15.03.2019
ISBN/EAN: 9783965449633
Sprache: Turkish
Anzahl Seiten: 624

Dieses eBook enthält ein Wasserzeichen.

Beschreibungen

"Kelam olarak de ki: "Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa,
Engin kelimeler bitmeden deniz biter. Bir o kadar dahas? olsa
Her haliyle yine Rabbimin sözleri bitmeden onlar da biter."
"Kehf 109"

A?k-? Kur'an; ?lahi bir sevda, a?k-? hakikiye yöneli?in ad?, ?lahi mesajlar? okuyucu yüre?i ile teyit alma arzusudur. Allah insan'? e?ref-i mahluk olarak yaratt?. Kendini bilmesi için ona irade verdi. A?k-? Kur'an; ?lahi mesaj?n kendine bah?edilen irade ile anla??lmas?d?r.

Allah kulundan: Zikir-Fikir-?ükür olarak geri bildirim bekler. ?nsan ise ihmalkard?r. A?k-? Kur'an günümüz insan?na yeni bir heyecanla Hak ile interaktif olmay? sa?lar. Mant?ktan ziyade kalp gözü kulland?r?r. Duyguyu harekete geçirir. Akl?n bilmedi?i "Neden" sorusunun cevab?n?, sayfa içinde bulunan karekodlar vas?tas?yla müzakere ederek Kur'an A?k?n? arar. "Nas?l" sorusunun cevab?n? ise kainat kitab?na (Bilim'e) havale eder. Ma?uk-u hakiki ile hemhal olur. Huzuru bulur.
A?k-? Kur'an, ?mam Rabbani'nin kendi sözlerine atfen, Kainat?n Efendisi için söyledi?i:
"Mâ medahtü Muhammeden bi makâlâtî
Lâkin medahtü makâlâtî bi Muhammedin" gibi biz de sözümüzle Kur'an'? Kerim'i övmeye, yada anlatmaya çal??mad?k. Ancak Kur'an ile kendi sözümüzü yüceltmeye gayret ettik.
Mehmet Ali Ero?lu (1967 Eski?ehir)
E?itimini; Bo?aziçi Üniversitesi Y.D.Y.O, 1989'da, Selçuk Üniversitesi, Arap Dili ve Edebiyat Bölümü'nü (1993)' D. Devlet Pedagoji Üniversitesi, Türk Dili bölümünde doktoras?n? 2001'de tamamlad?.
Fatih Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde ö?retim üyeli?i yan?nda, ulusal ve uluslararas? bir çok üniversitelerde akademik ve bilimsel çok say?da konferans seminerler verdi. Dil bilimi ile ilgili yay?nlanm?? bilimsel makale, tebli? ve kitaplar? vard?r.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Mother Goose: Nursery Rhymes
Mother Goose: Nursery Rhymes
von: Bäng, Jürgen Fritsche, Valerie Bolzano
ZIP ebook
19,95 €
Dima, Dima i Dima
Dima, Dima i Dima
von: Artur Givargizov
EPUB ebook
4,99 €
die Nacht, der Falter und ich
die Nacht, der Falter und ich
von: Elisabeth Steinkellner, Michaela Weiss
EPUB ebook
12,99 €