TÍTOL: L’alta sensibilitat de la Lua

AUTORA: Esther Masdeu ©, 2020

DISSENY DE LA COBERTA: Hakabooks©

IL·LUSTRACIONS: Esther Masdeu ©

EDICIÓ I CORRECCIÓ DE TEXTOS: Tu voz en mi pluma

1a EDICIÓ: juny 2020

ISBN: 978-84-120889-7-7

HAKABOOKS

08204 Sabadell - Barcelona

+34 680 457 788

www.hakabooks.com

editor@hakabooks.com

Hakabooks

Queden prohibits, dins dels límits establerts per la llei i sota les disposicions legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, sigui electrònic o mecànic, el tractament informàtic, el lloguer o qualsevol forma de cessió de l’obra sense autorització escrita dels titulars de drets d’autor.

Tots els drets reservats.

L’ALTA SENSIBILITAT DE LA LUA

Un acostament a la realitat dels nens i nenes altament sensibles des de la seva vivència

Esther Masdeu